Myrsky » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Een onrustige baby tijdens de borstvoeding

Een onrustige baby tijdens de borstvoeding

Borstvoeding: bij veel vrouwen roept dit woord een soort droombeeld op van een vrouw en een tevreden, rustig drinkend kindje aan haar borst. In de praktijk gaat het er soms echter een stuk minder idyl…
Systematische naamgeving van koolstofverbindingen

Systematische naamgeving van koolstofverbindingen

Om communicatie te vereenvoudigen, wordt binnen de scheikunde gebruik gemaakt van bepaalde regels bij het benoemen van elementen en structuren. Deze regelgeving wordt ook wel de IUPAC-normenclatuur ge…
Verschillende toonladders

Verschillende toonladders

Buiten de majeur- en de mineurladder, bestaan er nog talloze andere toonladders in de muziekwereld. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de kerktoonladders, maar ook ander toonladders zoals de bluestoonl…
Power en poweranalyse

Power en poweranalyse

Power en poweranalyse zijn twee veelgebruikte begrippen binnen de statistiek en testtheorie. Met de term power, ook wel onderscheidend vermogen genoemd, wordt aangegeven hoe nauwkeurig een test is. Ee…
De negatieve gevolgen van verstening

De negatieve gevolgen van verstening

Globalisatie is in volle gang: het stedelijk gebied wordt steeds groter. Niet gek als je bedenk dat er jaarlijks zon 60 miljoen mensen bijkomen die zich in een stad vestigen. Naar verwachting zal in…
Maat, ritme en tempo

Maat, ritme en tempo

Maat, ritme en tempo zijn drie belangrijke muzikale begrippen, die een grote samenhang hebben. Veel mensen gebruiken deze termen dan ook door elkaar: toch betekenen ze niet helemaal hetzelfde. Maar wa…
Koken met een waterkoker

Koken met een waterkoker

Waterkokers zijn een handig hulpmiddel om water snel aan de kook te brengen. Dit water wordt vervolgens meestal gebruikt voor dranken of om mee te koken. Bijna iedereen heeft er tegenwoordig wel een i…
Akkoorden: de verschillende soorten

Akkoorden: de verschillende soorten

Uiteraard is het niet alleen mogelijk om losse noten achter elkaar te spelen: dit kan natuurlijk ook tegelijkertijd. Binnen de muziek is de samenhang van deze noten een erg belangrijk gegeven, omdat d…
Harmonieleer: de basis

Harmonieleer: de basis

Harmonieleer is het onderdeel binnen de muziektheorie dat zich bezighoudt met akkoorden en hun samenhang binnen de muziek. Het is een van de meest uitgebreide, maar ook een van de belangrijkste onderw…
Polymeren en polymerisatie

Polymeren en polymerisatie

Een polymeer is een keten van zichzelf herhalende moleculen. De moleculen die steeds herhaald worden en dus de basis vormen voor zo'n keten, worden ook wel monomeren genoemd. Polymeren kunnen ontzette…