Myrsky » Wetenschap
Myrsky: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 11 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Biosfeer-2: de aarde in het klein

Biosfeer-2: de aarde in het klein

Biosfeer-2 was een gigantisch en ambitieus project dat zijn oorsprong vond in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het idee was om een gesloten en zelfvoorzienend ecologisch systeem op te zetten waarin ook… Diversen, 15-03-2016
Codevariabelen bij lineaire regressie

Codevariabelen bij lineaire regressie

Lineaire regressiemodellen kunnen soms erg ingewikkeld zijn. Zo komt het regelmatig voor dat een model eigenlijk teveel informatie bevat om goed interpreteerbaar te zijn. In zulke gevallen kan gekozen… Wiskunde, 12-05-2015
De ANOVA of variantie-analyse

De ANOVA of variantie-analyse

Binnen de statistiek worden regelmatig groepen met elkaar vergeleken. Wanneer er slechts twee groepen met elkaar worden vergeleken wordt er vaak gebruik gemaakt van een t-test om te kijken of de gemid… Wiskunde, 22-09-2015
De discriminantie-analyse

De discriminantie-analyse

Veel statistiek is gericht op het vergelijken van en het identificeren van verschillen tussen groepen. Discriminantie-analyse is een multivariaat model dat het mogelijk maakt om groepen te onderscheid… Wiskunde, 27-10-2016
De MANOVA of multivariantie-analyse

De MANOVA of multivariantie-analyse

De multivariate analysis of variance, meestal afgekort tot MANOVA, is een statistische analysemethode. Net zoals bij de enkelvoudige variantieanayse, de ANOVA, worden er bij de MANOVA twee of meer gro… Wiskunde, 27-09-2016
De repeated measures ANOVA

De repeated measures ANOVA

Bij onderzoeken gebeurt het vaak dat één proefpersoon, of een groep proefpersonen, meerdere metingen ondergaat. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij het testen van medicatie of bij andere behandelin… Wiskunde, 11-05-2015
Factoranalyse: de componentenanalyse

Factoranalyse: de componentenanalyse

Factoranalyse is een parapluterm voor verschillende multivariate analyses, die als doel hebben om meerdere afhankelijke variabelen onder te brengen in factoren of componenten. Op deze manier maakt fac… Wiskunde, 28-10-2016
Isomeren: de verschillende soorten

Isomeren: de verschillende soorten

Binnen de scheikunde komen veel isomeren voor. Isomeren zijn stoffen die hetzelfde aantal en dezelfde soorten atomen bevatten: hun molecuulformules zijn toch gelijk. Desondanks verschillen isomeren we… Scheikunde, Koolstofchemie, 05-05-2015
Polymeren en polymerisatie

Polymeren en polymerisatie

Een polymeer is een keten van zichzelf herhalende moleculen. De moleculen die steeds herhaald worden en dus de basis vormen voor zo'n keten, worden ook wel monomeren genoemd. Polymeren kunnen ontzette… Scheikunde, Koolstofchemie, 23-04-2015
Power en poweranalyse

Power en poweranalyse

Power en poweranalyse zijn twee veelgebruikte begrippen binnen de statistiek en testtheorie. Met de term power, ook wel onderscheidend vermogen genoemd, wordt aangegeven hoe nauwkeurig een test is. Ee… Wiskunde, 05-10-2015
Schrijf mee!