Myrsky » Specials » Koolstofchemie

Organische chemie

Organische chemie Koolstofchemie, ook wel organische chemie genoemd, is een tak binnen de scheikunde die zich bezighoudt met organische chemische verbindingen. Dit zijn verbindingen waar koolstofatomen in voorkomen.

Koolstofatomen

Binnen de koolstofchemie staat één element centraal: koolstof. Een koolstofatoom heeft de potentie om vier bindingen aan te gaan, met de mogelijkheid tot dubbele en driedubbele bindingen. Dit maakt dat er een enorme variëteit is in moleculen waar koolstofatomen in voorkomen.

Levende wezens

Koolstofchemie wordt ook wel aangeduid met de term organische chemie, omdat moleculen met koolstofatomen ook veel voorkomen in levende wezens. Aanvankelijk dacht men zelfs dat de organische chemie fundamenteel verschilde van de anorganische chemie: pas in de negentiende eeuw werd ontdekt dat dit niet zo is. Toch wordt de koolstofchemie, vanwege zijn veelomvattendheid en complexiteit alsnog beschouwd als aparte tak binnen de scheikunde. De wetenschap die zich bezighoudt met organische verbindingen in levende wezens wordt tegenwoordig aangeduid als biochemie.

Toepassingen van koolstofchemie

Organische verbindingen zijn overal terug te vinden. Niet alleen zijn ze terug te vinden in ons lichaam, en in de levende wezens om ons heen: we kennen ze ook als brandstoffen en als plastics. Ook binnen de medische industrie speelt de koolstofchemie een belangrijke rol.
Isomeren: de verschillende soorten

Isomeren: de verschillende soorten

Binnen de scheikunde komen veel isomeren voor. Isomeren zijn stoffen die hetzelfde aantal en dezelfde soorten atomen bevatten: hun molecuulformules zijn toch gelijk. Desondanks verschillen isomeren we…
Systematische naamgeving van koolstofverbindingen

Systematische naamgeving van koolstofverbindingen

Om communicatie te vereenvoudigen, wordt binnen de scheikunde gebruik gemaakt van bepaalde regels bij het benoemen van elementen en structuren. Deze regelgeving wordt ook wel de IUPAC-normenclatuur ge…
Polymeren en polymerisatie

Polymeren en polymerisatie

Een polymeer is een keten van zichzelf herhalende moleculen. De moleculen die steeds herhaald worden en dus de basis vormen voor zo'n keten, worden ook wel monomeren genoemd. Polymeren kunnen ontzette…
Gepubliceerd door Myrsky op 06-05-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_chemistry